Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 maj, 2024 - 05:52Uppdaterad: torsdag, 30 maj, 2024 - 07:27
  • Annika Hambrudd, Viveka Löndahl och Gunilla G Nordlund. Foto: Tomas Tornefjell.

Lagstadgade stipendier och Alandicas driftsform i kulturpolitisk strategi

Vikten av kompetensförsörjning och förbättrade verksamhetsförutsättningar hör till det som betonas i landskapsregeringens kulturpolitiska strategi för 2024-2030.

Man lyfter bland annat fram behovet av att utreda alternativa former för driften av Alandica och att tillgodose riktad fortbildning för konstutövare.

Landskapsregeringen vill även jobba för bättre försörjningsmöjligheter inom kultursektorn bland annat genom att utreda möjligheten att lagstadga om stipendier och understöd som en del i en övergripande kulturlagstiftning. Kulturminister Annika Hambrudd (C) säger att landskapsregeringen roll är att skapa goda förutsättningar för kulturen utan att påverka det konstnärliga innehållet, vilket ska säkras med den så kallade armlängdsprincipen. 

Den kulturpolitiska strategin har utarbetats i dialog med samhället genom seminarier, ett brett remissförfarande och utlåtande från Ålands kulturdelegation som arrangerat en öppen kulturpolitisk debatt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »