Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 november, 2022 - 14:14Uppdaterad: onsdag, 23 november, 2022 - 17:14
  • KST underskrider årets budget. Arkivbild.

Lägre kostnader än väntat för KST

Kommunernas socialtjänst, KST, ser ut att underskrida årets budget med ungefär 1,2 miljoner euro, pengar som i så fall betalas tillbaka till kommunerna.

KST har många vakanta tjänster och det gör att årets lönekostnader är 400.000 euro lägre än budgeterat. Köp av tjänster inom barnskyddet blir en halv miljon billigare än budgeterat och kostnader för köp av tjänster inom missbrukarvården ligger också under budget. Även understöden ligger 300.000 euro under budget. Däremot har kostnaderna för färdtjänst och närståendevård blivit högre än i budgeten.

Flera kommuner har påpekat att underskridningen av årets budget borde leda till att nästa års budget kunde bantas. KST:s förbundsdirektör Katarina Dahlman säger att förbundsstyrelsen har beaktat underskridningarna, förutom när det gäller personalkostnaderna där man budgeterar för full bemanning 2023.
- Budgeten för 2023 är uppgjord efter faktiska klienter, säger Katarina Dahlman.
Förbundsstyrelsen behandlade nästa års budget för sista gången på sitt senaste möte och kostnaderna 2023 beräknas bli 33 miljoner euro. Förbundsstämman tar ställning till budgetförslaget den 25 november.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »