Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 maj, 2021 - 06:16Uppdaterad: torsdag, 6 maj, 2021 - 07:20
  • Lagtinget ändrar lagen om miljökonsekvensbedömning. Foto Malin Henriksson

Lagen om miljökonsekvensbedömning ändras

Förslaget till lagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning godkändes av lagtinget i går.

Diskussionen handlade om vikten av att det finns en balans mellan miljönyttan och den byråkrati som hör ihop med en miljökonsekvensbedömning.

Lagtinget sa även ja till en ändring i lagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. I det fallet handlar det om att lagen kompletteras med bestämmelser om utbyte av en ledamot eller ersättare i myndighetens prövningsnämnd. Social- och miljöutskottets ordförande Pernilla Söderlund (Lib) sade att utskottets förslag var att miljökonsekvensbedömning skulle antas med några mindre ändringar av språklig natur.

Lagen behöver bland annat ändras för att uppfylla kraven i direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. En mindre komplettering av lagen med tydligare bestämmelser i de fall en miljökonsekvens-beskrivning kan behöva uppdateras behövs också.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »