Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 november, 2016 - 07:02Uppdaterad: tisdag, 15 november, 2016 - 07:05
  • Postbil kan ersätta kontor enligt lagförslag. Foto: totte Vesterlund.

Lagändring för mobil postservice

Postens service i varje kommun behöver inte vara ett fast ställe, utan kan skötas mobilt med postbil i stället.

Det innebär en ändring av landskapslagen om posttjänster som lagberedningen nu fått i uppdrag av kansliminister Nina Fellman att ta fram. Enligt nuvarande bestämmelser måste det finnas ett fast verksamhetsställe i varje kommun, men det behöver inte vara posten själv som sköter det, utan köpas in av en privat näringsidkare som det redan görs i flera kommuner. Men posten vill ha ner sina administrativa kostnader och en mobil posttjänst kan också komma närmare kunden. I riket kan man till exempel sända paket med den vanliga postutdelaren genom att placera paketet i sin egen postlåda. Kraven på utdelningstid mildras också och anpassas till ändringar i rikets lag och det som gäller i andra EU-länder. En tredje ändring är att synskadade avgiftsfritt skall få sända paket. Det blir lagtinget som slutligen tar ställning till ändringarna i postlagen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »