Publicerad: torsdag, 13 augusti, 2020 - 06:05Uppdaterad: torsdag, 13 augusti, 2020 - 10:45
  • Det är god tillgång i dricksvattentäkterna. Arkivbild.

Låga vattennivåer i vissa bevattningstäkter

Vattennivåerna i Ålands dricksvattentäkter är bättre än de varit på ett par år, trots en relativt varm och torr sommar. Det säger Magnus Eriksson, miljöskyddsinspektör på ÅMHM.

Också grundvattennivåerna ser bra ut på de punkter där myndigheten gör sina mätningar. Men stora individuella skillnader finns mellan de olika bevattningstäkterna. Vissa är nära gränsen för hur mycket vatten som får tas ut.
- Vädret och de trender vi sett från tidigare år kan inte förklara att bara ett par täkter är nära eller väldigt nära gränsen för hur mycket vatten man får ta, medan flertalet har god marginal. Det är något som borde undersökas inför nästa odlingssäsong, eftersom de som odlar i närheten och har tillstånd att ta vatten, säkert också behöver en viss mängd, säger Magnus Eriksson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »