Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 10 maj, 2010 - 09:07Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kyrkan centraliserar förvaltningen

Kyrkan i Finland centraliserar delar av sin ekonomi och förvaltning. Det har kyrkomötet beslutat efter omröstning. Centraliseringen förverkligas i etapper genom att man skapar en servicecentral som kommer att ha omkring sex servicepunkter ute i landet. Servicecentralen ska ta över församlingsekonomernas nuvarande arbete med bokföring och löneräkning. Tanken med centraliseringen är att församlingarna ska kunna minska sina kostnader. -Vad det här i praktiken kommer att innebära för de enskilda församlingarna är för tidigt att säga, men i och med den nya tjänstemannaförordningen i kyrkan kan man tänka sig att flera församlingar kan dela på en ekonom eftersom denna enligt det nya systemet kan vara föredragande i flera församlingar vilket inte har varit möjligt tidigare, säger Peter Lindbäck som är åländsk representant på kyrkomötet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »