Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 september, 2010 - 12:58Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kumlinge vill ha kvar Guttorp

"Det är mycket viktigt att det på Åland finns tillgång till utplanteringsbara fiskyngel". Det skriver kommunstyrelsen i Kumlinge i ett svar på en remiss från fiskeribyrån. Landskapsregeringen har ju aviserat att man vill att verksamheten vid landskapets fiskodling i Guttorp ska bli självgående, det vill säga att den i stället för att vara samhällsfinansierad ska vara avgiftsfinansierad och att produktionen av fiskyngel ska ske i privat regi. Men Kumlinge kommunstyrelse är alltså orolig för tillgång på fiskyngel som exempelvis de lokala fiskelagen kan sätta ut i de lokala vattnen. "Det gynnar såväl fisketurismen, och därmed det lokala näringslivet, som lokalbefolkningens eget fiskande", skriver Kumlinge i sitt svar angående Guttorps framtid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »