Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 18 mars, 2023 - 11:18Uppdaterad: lördag, 18 mars, 2023 - 11:18
  • Kumlinge vill ha svar om Mergus. Arkivbild.

Kumlinge vill ha fler turer när färjan blir mindre

Kumlinge kommunstyrelse är oroliga för hur trafiken på tvärgående linjen ska bli i framtiden när det nya avtalet med EW Finland oy som ska trafikera med m/s Mergus börjar gälla från den 1 oktober.

Kumlinge menar att 26 personbilsplatser, som finns i upphandlingsföreskrifterna, är för lite kapacitet under högsäsong. Därför vill kommunen redan nu börja föra en dialog med landskapet hur turlistan ska se ut under våren, sommaren och hösten 2024.

Kommunstyrelsen menar att bristen på lastkapacitet på tvärgående linjen kan leda till kännbara konsekvenser för kommunen under de kommande sex åren. Kommunens möjligheter att bevara attraktionskraften, befolkningen och näringslivet försvåras på lång sikt, menar kommunstyrelsen. De ser även problem på kort sikt och nämner bland annat att sommarsäsongen 2024 kan bli svår för logiföretagen när kapaciteten minskar.

Kumlinge kräver också att få fakta om m/s Mergus så att de får reda på däckskapacitet och hur komforten är på färjan. När detta finns att tillgå ska kommunstyrelsen återkomma till ärendet och eventuellt lämna in en skrivelse till eller uppvakta landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »