Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 december, 2022 - 06:05Uppdaterad: torsdag, 8 december, 2022 - 07:45
  • Kostnaderna inom äldreomsorgen ökar. På arkivbilden syns Annagården.

Kumlinge budgeterar minusresultat

När Kumlinge kommunstyrelse skickar budgetförslaget för 2023 vidare till fullmäktige är det med ett minus på 410.000 euro.

Skatteintäkterna och landskapsandelarna väntas bli högre än 2022, men de ökar inte i samma takt som utgifterna. Det är främst inom äldreomsorgen som kostnaderna ökar, cirka 130.000 euro högre nästa år jämfört med i år. Även inom bildningsväsendet blir kostnaderna högre nästa år, nästan 50.000 euro.

Kumlinge planerar investeringar på knappa 90.000 euro. Bland annat ska skolan få solpaneler, kommunvägar ska grusas och helikopterlandningsplatsen och vägar ska asfalteras.

Trots att Kumlinge budgeterar ett minus är kommunens kassa fortsättningsvis stark trots att de negativa årsbidragen belastar tillgångarna och påverkar tidigare års ackumulerade överskott.

Kommunfullmäktige ska behandla budgeten på sitt nästa möte som hålls ikväll den 8 december.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »