Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 8 december, 2023 - 12:39Uppdaterad: fredag, 8 december, 2023 - 15:42

KST svarar på kritiken om långa bedömningstider för barnskyddet

För långa utredningstider betyder inte att barn far illa. Så svarar Kommunernas socialtjänst, KST, efter kritiken från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. 

Ålands Radio rapporterade i går om ÅMHM:s senaste tillsynsrapport över barnskyddet där myndigheten beskriver resultatet som “bekymmersamt med tanke på barnens bästa”. I vart fjärde fall hinner KST inte färdigställa utredningar om barnskyddsbehov eller bedömningar av servicebehov för barn i behov av särskilt stöd inom den lagstadgade tidsfristen om tre månader. 

Paulina Eklund, områdeschef på barnskyddet, skriver i ett mejl till Ålands Radio att det “naturligtvis inte är bra” men att de inte ser att barn farit illa på grund av det här då klienter vid behov har fått service under utredningens gång.

Hon skriver vidare att KST alltid gör en första bedömning omedelbart då ärendet kommer in och att ett skäl till att utredningar kan dra ut på tiden är att vårdnadshavare inte varit kontaktbara.  
“Vi arbetar vidare med att försöka förbättra statistiken tills nästa mätning”, skriver Paulina Eklund. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »