Publicerad: måndag, 25 maj, 2020 - 06:20Uppdaterad: måndag, 25 maj, 2020 - 14:20
  • Runar Karlsson, ordförande i KST. Arkivfoto: Owe Sjöblom.

KST ser över avtal

Arbetet med att skapa kommunernas socialtjänst, KST, framskrider även om mycket ännu är oklart.

Förbundsstyrelsen för KST har bestämt sig för att skriva ett avtal med Ålands handikappförbund om verksamheten vid Fixtjänst och framöver kan avtal med även andra organisationer som exempelvis Pelaren, Pixne och Folkhälsan bli aktuella. Detta efter att vissa kommuner redan nu aviserat att de säger upp sina avtal med dessa organisationer då de anser att det är KST som ska ha hand om detta i fortsättningen.

-Vi köper en tjänst som innebär att handikappförbundet sköter Fixtjänst under nästa år, efter det ska KST driva verksamheten i egen regi, säger förbundsstyrelsens ordförande Runar Karlsson.

För tillfället jobbar styrelsen även med att rekrytera fyra områdeschefer.

Lokalfrågan är inte heller helt löst för KST, enligt Runar Karlsson.

- Vi ska hyra lokaler i Nyfahlers, men vi söker även efter kompletterande utrymmen i närheten, säger Runar Karlsson.

Fixtjänsts verksamhetsledare Cita Nylund bekräftar att man tagit emot ett avtalsförslag från KST, men säger att detta behandlas först på styrelsemötet i början av juni.
- I avtalet framgår inte att avtalet skulle vara tidsbegränsat till nästa år, eller att KST avser ta över verksamheten delvis eller i sin helhet från och med 2022. Det finns alltså i dagsläget inget avtal som är godkänt av båda parter ännu, säger Cita Nylund.