Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 juli, 2024 - 06:19Uppdaterad: måndag, 8 juli, 2024 - 08:20

KST: Oroande kostnadsutveckling under vintern och våren

Perioden januari till april visar en oroande kostnadsutveckling inom Kommunernas socialtjänst, KST, för köp av tjänster och utkomststöd, det konstaterade förbundsstyrelse under sitt senaste styrelsemöte. 

– Än så länge balanserar det på rätt sida men vi är inte säkra på att det blir så vid årets slut. Det är bekymmersamt att kostnader man inte kan påverka stiger ganska kraftigt, säger styrelseordförande Nina Fellman (S). 

Bland annat köp av tjänster för personlig assistans var drygt 162 000 euro högre än budgeterade anslag. Det beror enligt styrelsen på att KST nu kan förverkliga den lagstadgade och beviljade servicen i högre utsträckning än tidigare, samtidigt som det skett en förskjutning av lönekostnaderna. 

För köp av färdtjänst och boendeplatser var kostnaderna 110 000 euro respektive 76 000 euro högre än budgeterat. Kostnaderna för utkomststödet var närmare 47 000 euro högre än förra året, och drygt 76 000 euro högre än vad KST hade budgeterat för. Löner och lönebikostnader – vilka utgör förbundets största kostnader – låg under budgeterade nivåer och kompenserar än så länge för kostnadsökningarna.  

I augusti väntas styrelsen besluta om det är aktuellt att begära en tilläggsbudget. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »