Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 september, 2023 - 05:45Uppdaterad: torsdag, 7 september, 2023 - 05:45

KST får knappt 69 000 i stöd från LR

Kommunernas socialtjänst, KST, får maximalt 68 840 euro i stöd från landskapsregeringen, det har minister Annette Holmberg-Jansson beslutat vid enskild föredragning. 

Det fanns en post i landskapets budget som var avsedd för omorganiseringen av socialvården och för att den förnyade lagstiftningen ska få avsedd effekt. 

Ett utvecklingsanslag om 75 000 euro upptogs i budgeten. Anslaget kunde sökas och användas av KST för utbildningar, samarbetsprojekt mellan aktörer med mera motsvarande insatser som bidrar till en hållbar, effektiv socialvård. 

Av det beviljade stödet utbetalas drygt 55 000 i förskott. Utbetalning av resterande stöd sker efter redovisning av betalda godtagbara kostnader. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »