Publicerad: fredag, 3 juli, 2020 - 16:18
  • Kommunernas socialtjänst ska uppdatera sin hemsida. Skärmdump från kst.ax.

KST får 19.000 till ny hemsida

Kommunernas socialtjänst (KST) ansöker om samarbetsstöd för sin hemsida.

I en ansökan till landskapsregeringen framgår att det finns ett behov att utveckla den nuvarande hemsidan för att underlätta för användarna att hitta information angående uppgifter om rättigheter och skyldigheter förknippade med socialvården.
Landskapsregeringen beviljar ett stöd på drygt 19.000 euro, vilket motsvarar 85 procent av projektkostnaderna. Hemsidan förnyas med hjälp av Åda Ab.