Publicerad: torsdag, 25 april, 2019 - 14:40Uppdaterad: torsdag, 25 april, 2019 - 17:17
  • Jan Hanses presenterar rederiets resultat på dagens bolagsstämma. Foto Tomas Tornefjell
  • Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist sa under dagens bolagsstämma att han delvis förstår kritiken att styrelemedlemmarna har hög medelålder. Foto Owe Sjöblom.

"Kritik mot Viking Lines resultat skjuter över målet"

Kritiken i media mot Viking Lines resultat skjuter över målet. Det sa Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist under sitt inledningstal vid dagens bolagsstämma.

Men enligt honom är styrelsens medlemmar missnöjda med resulatet för 2018.

-Vi har haft att kämpa med svenska kronans låga kurs, höga bunkerpriser och en stenhård konkurrens, säger Ben Lundqvist.

Den kritik som handlar om att Viking Lines styrelsemedlemmar har en för hög medelålder har Ben Lundqvist en viss förståelse för.

-Men vi i styrelsen har i närvaro av de yngre medlemmarna kommit fram till att den nuvarande styrelsen är lämplig att föra bolaget vidare, säger Ben Lundqvist.

Viking Lines VD Jan Hanses säger att man gjorde en förhållandevis bra prestation under 2018.

-Men vi drabbades av kostnadsökningar som eliminerde den prestationens effekter och vi måste bli bättre på att kunna ta emot sådana kostnadsvariationer, säger Jan Hanses.

Viking Line räknar med att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med, eller bättre än under 2018.