Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 maj, 2010 - 13:39Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kritik mot planering av Fyrens Marina

Beslutet om placering av Fyrens Marina i Lumparland borde ha baserats på en större helhetsplanering. Det anser områdesarkitekt Ursula Koponen i sitt utlåtande över de anmärkningar som lämnats över detaljplanen för den planerade marinan. Hon stöder därmed det resonemang som Traute Eriksson framfört i en anmärkning mot detaljplanen. Eriksson menar att kommunen inte kan lyfta ut ett område och planera det utan att ta hänsyn till en helhetsplanering för hela östra Klemetsby. Hon anser att man bland annat borde klargöra vilka alternativ det finns för ett nytt bostadsområde som kommunen planerar, och Traute Eriksson anser att en marina i Långnäs vore bättre ut miljösynpunkt. Kommunfullmäktige i Lumparland bordlade detaljplanen i går för att ledamöterna ska kunna titta närmare på området innan de fattar beslut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »