Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 april, 2010 - 11:56Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kritik mot LR:s regionalpolitik

Vad tänker landskapsregeringen göra för att uppnå sina regionalpolitiska mål och på lång sikt skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning? Det undrar oppositionen i ett gemensamt spörsmål i lagtinget. Enligt oppositionen finns en stor klyfta mellan målsättningarna i landskapsregeringens handlingsprogram och verkligheten för skärgårdens befolkning. "Avsaknaden av en regionalpolitisk helhetssyn får som följd att landskapsregeringen upplevs ha övergett de svaga regionerna och tron på dessa regioners framtid", skriver lagtingsledamöterna från socialdemokraterna, frisinnad samverkan, obunden samling och Ålands framtid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »