Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 20 oktober, 2023 - 08:02Uppdaterad: fredag, 20 oktober, 2023 - 08:42
  • Vassklippning. Foto: Ålands radio & tv, arkivet
  • Mats Örblom. Foto: Maria Broberg

Kritik mot landskapets vassprojekt – Hydrobiolog: “Algproduktionen kan fördubblas”

Tore Lindholm, hydrobiolog och docent från Åbo Akademi, har genom åren arbetat med flera vassprojekt och ifrågasätter möjligheterna till att förbättra vattenmiljön genom vassklippning.

Ålands radio rapporterade tidigare i veckan om att Ålands landskapsregering har avsatt 277 000 euro för att klippa vass på land och i vatten, bland annat för att få upp fosfor och kväve. 

- När man börjar klippa vass så ökar algproduktionen till det dubbla, säger Tore Lindholm och påpekar att fågellivet kan påverkas beroende på när på året man klipper. 

Mats Örblom är projektledare och säger att projektet har ett större syfte än att endast få bort fosfor och kväve och själva vassen. Genom att klippa vassen kan förutsättningarna för fiskyngel bli bättre och vassen kan användas som en produkt, som till exempel vasstak.  

- Det är väl en stor del av hållbarhetsagendan att försöka komma tillbaka till de system som är lokala och hållbara, det är därifrån tanken kommer.  

Så även om vassklippningen i sig ifrågasätts av professor Tore Lindholm så återkommer Mats Örblom till att det är en del av ett större system.  

- Vi måste på något vis försöka på någon nivå ta bort vårt beroende av plast och vår nedskräpning av världshaven. Det här känns som ett litet steg men varje litet halmstrå eller vasstrå räknas.  

Vass ska klippas för att ta upp fosfor och kväve ur vattnet

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »