Publicerad: tisdag, 25 juni, 2019 - 13:25Uppdaterad: tisdag, 25 juni, 2019 - 17:24
  • Stadens förslag till delgeneralplan för centrum stöter på kritik. På bilden SAT arkitekters skiss på centrum från när Magazinhuset skulle ritas om.

Kritik mot förslaget till delgeneralplan

Totalt 17 separata anmärkningar lämnades in mot Mariehamns stads förslag till delgeneralplan för centrum

En stor del av de inkomna anmärkningarna var riktade mot våningstalet som enligt föreslaget ska vara tre till fyra våningar. Tom Forsbom, ordförande i stadsutvecklingsnämnden samt vd för Alandia Trade Center, är en de personer som lämnat in en anmärkning. Han har i och med sitt eget ägande i bolaget anmält sig som jävig i nämndens arbete.
- Jag tycker framför allt att våningsantalet på 3-4 är för lågt. Det är som om man i förslaget går fel väg. 4 till 6 våningar vore en bra kompromiss.

Forsbom ser stora fördelar med att ha fler våningar. Genom att bygga på höjden kan man få lägre byggkostnader vilket innebär bland annat lägre hyror. Utöver det lyfter han även k-märkningen av husen i sin anmärkning.

- Jag tycker man i förslaget åsidosätter den privata äganderätten. Man kan inte tvinga en k-märkning på ett hus. Äger man en fastighet så borde man få bestämma lite själv, säger han.

Försäkringsbolaget Ömsen har också riktat stor kritik mot förslaget. Bolagets fastighetsutvecklare, Ralf Knahpe, säger att staden glömmer bort att se på helheten i planen.

- Man går in och ändrar på vissa saker som man tror att ska sätta fart på byggandet, men allting hänger ihop.

Knahpe hoppas att man nu tar åt sig kritiken och ser på vad alla skrivit och tar det i beaktande.