Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 april, 2021 - 21:18Uppdaterad: måndag, 19 april, 2021 - 21:22
  • Förslaget på ny alkohollag saknar en barnkonsekvensanalys - och det är inte okej, menar oppositionen. Genrebild.

Kritik mot alkohollagförslag

Förslaget på ny alkohollag, som kan komma att träda i kraft till sommaren, saknar en regelrätt barnkonsekvensanalys. Något som landskapsregeringen under måndagens debatt fick kritik för, av både social- och miljöutskottet och oppositionen.

Lagförslaget skulle bland annat förenkla byråkratin för näringsidkare och möjliggöra alkoholservering på avgränsade områden på läktare vid idrotts- och kulturevenemang.

Utskottet föreslår att lagen antas, om än med några mindre förändringar, men att man tre år efter att lagen trätt i kraft gör en utvärdering.

Socialdemokraternas Jessy Eckerman menar att det är att göra saker i fel ordning.

-Istället för att göra en grundlig analys, och en barnkonsekvensanalys, i ett förebyggande syfte, så kommer högst antagligen både kostnaderna och problemen skjutas tre år fram i tiden, sa hon under debatten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »