Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 juni, 2024 - 11:31Uppdaterad: onsdag, 5 juni, 2024 - 11:31

Krisberedskap, kvällsröstning och tidigare kandidatnominering i nytt vallagförslag

Möjlighet att senarelägga ett val i högst sex månader vid exceptionella förhållanden. Bland annat det föreslås som ändring i vallagen för Åland. 

– Under pandemin behövde flera val senareläggas i Europa och även kommunalvalet i Finland sköts upp två månader, säger Rasmus Lindqvist, rättssakkunnig vid landskapsregeringen. 

För att senarelägga ett val kommer det att krävas kvalificerad majoritet, två tredjedelar av rösterna, i lagtinget. 

Med syfte att öka valdeltagandet föreslår även landskapsregeringen att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i alla kommuner. 
– Enligt lagförslaget ska det ordnas minst en kvällsröstning under en vardag under förtidsröstningstiden, säger Rasmus Lindqvist. 

Det föreslås även att kandidatnomineringen ska tidigareläggas med en vecka. 
– Bland annat för att kandidaterna, partierna och myndigheter ska hinna trycka kampanjmaterial, säger Rasmus Lindqvist. 

Lagberedningen fortsätter nu med beredningen av förslagen. Innan lagförslaget skickas till lagtinget genomförs en remissrunda. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »