Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 september, 2022 - 20:00Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2022 - 21:12

Krig och inflation präglar budgetförslaget i riket

I dag började riksdagen i Helsingfors debattera regeringens budgetförslag för nästa år.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström lyfter fram två saker i förslaget som han tycker är extra viktiga för Åland.
- När det gäller sjöfartspolitiken är det oerhört viktigt att bemanningsstödet finns kvar och att farledsavgifterna är fortsatt halverade. Det är extremt viktiga överlevnadsfrågor för Åland och kommunikationerna till Åland, säger Mats Löfström.

Den andra punkten är att regeringen vill satsa 10 miljoner euro på att öka undervisningen i svenska i finska skolor.

- Vi har ju ett problem i dag när myndigheter och ministerium inte kan sköta kommunikationen med Åland klanderfritt på grund av att det inte finns svenskspråkig personal att rekrytera, säger Mats Löfström.

I övrigt säger Mats Löfström att budgetförslaget präglas av osäkerhet kring inflationen och Rysslands krig i Ukraina. Förslaget omfattar sammanlagt 80,5 miljarder euro, med ett underskott på 8,1 miljarder euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »