Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 mars, 2023 - 10:15Uppdaterad: torsdag, 16 mars, 2023 - 12:44

Kreativa näringar sysselsätter 4,7 procent av ålänningarna

Förädlingsvärdet inom de kulturella och kreativa näringarna på Åland låg på 36 miljoner euro år 2020, vilket är en ökning med drygt 1,2 miljoner jämfört med 2019.

Det visar statistik som Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, tagit fram.
- Siffran har varit stigande under den femårsperiod som statistiken omfattar. Däremot sjönk omsättningen, från 78 miljoner år 2019 till 75,5 miljoner år 2020. De restriktioner som infördes som följd av coronapandemin påverkade hela samhället, och inte minst verksamheten inom den kulturella sektorn, meddelar Åsub.

De kreativa näringarna stod för 4,1 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, vilket är en liten ökning. Den största kreativa näringen var information och kommunikation, med ett förädlingsvärde på 26,7 miljoner.

Sammanlagt sysselsätter de kreativa näringsgrenarna 640 personer, vilket motsvarar 4,5 procent av alla sysselsatta. Drygt 360 personer är sysselsatta i ett kreativt yrke, och mindre än hälften av dessa inom en kreativ bransch. Två tredjedelar av dessa är kvinnor.

Sammanlagt 1.650 ålänningar har en utbildning inom ett kreativt område, och av dessa är nästan 1.000 sysselsatta, dock bara 140 inom kreativa näringsgrenar. Över 400 av dem är pensionärer.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »