Publicerad: fredag, 19 mars, 2010 - 07:04Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kräver besked om Bomarsundstorp

Kan dödsboet tänka sig att donera eller sälja Bomarsundstorpet till landskapet? Den frågan har landskapsregeringen inte fått svar på från ägarna till det gamla torp i Bomarsund som står inom fornminnesområdet och vars arrendetomt är uppsagd. Vid muntliga förhandlingar med den tidigare arrendetagarens efterlevande i augusti förra året ställdes frågan. Trots påstötningar under hösten och vintern har det inte getts något svar. Landskapsregeringen har nu därför beslutat att skicka ett brev till dödsboet och vill ha svar senast den 12 april. Om inte torpet överlåts till landskapet måste det flyttas, enligt tidigare beslut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »