Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 april, 2010 - 08:18Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kraven på MKB skärps

Kraven på att en miljökonsekvensbedömning görs vid olika projekt skärps. Landskapsregeringen lägger nu fram ett lagförslag om miljökonsekvensbedömning, MKB, där det också krävs en mer detaljerad redovisning av miljöpåverkan av ett projekt. Krav på MKB blir det av alla projekt som kan ge miljöskador på ett Natura 2000-område. Ekonomisk lönsamhet och skapande av arbetsplatser skall i fortsättningen vägas på lika villkor mot ekologiska hållbarhetskrav. Det blir lagtinget som tar slutlig ställning till lagförslaget.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »