Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 2 november, 2023 - 11:16Uppdaterad: torsdag, 2 november, 2023 - 13:49

Kråka attackerade bilar - ägare vill ha ersättning

Anställda vid Lumparlands kommun vill ha ersättning för reparation av skador på bilar som en kråka har orsakat när de stod parkerade i området kring skolan, daghemmet och kommunkansliet. 

Under en tid har en besvärlig kråka attackerat vissa anställdas fordon. Nu har de lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen om kostnadsersättning. Enligt skrivelsen framhålls att de anställda vill ha ersättningen eftersom de tycker att arbetsgivaren inte i tillräcklig utsträckning försökt åtgärda problemet med den besvärliga kråkan. Med anledning av det anser de det inte rimligt att de ska stå för alla kostnader eftersom de befunnit sig på sin arbetsplats. 

De anser att arbetsgivaren har ett ansvar att åtgärda dylika påtalade problem och söker därför om ersättning för kostnader som uppkommit på grund av skador som åsamkats deras bilar under arbetstid. 

Kommunstyrelsen beslöt att utreda om kommunens försäkring kan täcka de uppkomna skadorna och att kråkan oskadliggörs så fort som möjligt. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »