Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 2 januari, 2018 - 06:25Uppdaterad: tisdag, 2 januari, 2018 - 09:27
  • Simon Holmström, ordförande för Ålands natur och miljö. Arkivfoto: Eva Ringbom-Fonsell.

Kortruttens laglighet ifrågasätts

Kan kortrutten på västra Föglö vara olaglig? Den frågan ställer föreningen Ålands natur och miljö till landskapsregeringens miljöbyrå.

I en skrivelse påpekar föreningen att EU:s vattenramdirektiv kan omöjliggöra en exploatering eftersom en havsvik med stora naturvärden i västra Hamnasvika på Gripö hotas om en vägdragning görs nära den. Föreningen skriver att fyra arter av kransalg täcker cirka 60 procent av bottnen i viken, och att kransalgsängar är starkt hotade i Finland och Östersjön.
- Vi misstänker att den nya vägdragningen kan komma att påverka havsvikens ekologiska status, vilket kan bryta mot EU:s vattenramdirektiv, skriver föreningens ordförande Simon Holmström i ett pressmeddelande.
Ålands natur och miljö ber miljöbyrån svara på om vägdragningen är oförenlig med gällande lagstiftning.
- Ifall så är fallet kan en anmälan till EU vara på fråga, skriver Simon Holmström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »