Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 15 augusti, 2022 - 11:18Uppdaterad: måndag, 15 augusti, 2022 - 13:01

Konsumentpriset steg med 6,8 procent i juli

De åländska konsumentpriserna steg med 6,8 procent i juli 2022 jämfört med samma månad 2021, detta rapporterar Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ökningstakten var densamma som i juni. Från juni till juli steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,3 procent. I juli inverkade högre priser inom bostäder, vatten, elektricitet, transport, gas och övriga bränslen mest på den totala uppgången. Andra stora prisökningar skedde på livsmedel och alkoholfria drycker.

I Finland steg konsumentpriserna med 7,8 procent i juli 2022 jämfört med juli 2021.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »