Publicerad: onsdag, 3 juni, 2020 - 11:34Uppdaterad: onsdag, 3 juni, 2020 - 14:41

Konsumentpris sjönk i april

Konsumentpriserna sjönk med 1,2 procent i april i år jämfört med april 2019.

Från mars till april sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,5 procent.

I april inverkade lägre priser inom huvudgruppen rekreation och kultur mest på den totala nedgången med 0,4 procentenheter nedåt. Högre priser inom huvudgrupperna alkoholhaltiga drycker och tobak, hälsovård samt diverse varor och tjänster motverkade nedgången mest med 0,1 procentenheter uppåt vardera.

Vid en jämförelse med våra närområden så sjönk de finländska konsumentprsierna med 0,3 procent och de svenska med 0,4 procent i april i år jämfört med samma period i fjol.

Åsub skriver på sin hemsida att insamlingen av uppgifter inte kan genomföras med traditionell omfattning på grund av coronasituationen och därför är vissa prisuppgifter uppskattade.