Publicerad: tisdag, 7 juli, 2020 - 11:33Uppdaterad: tisdag, 7 juli, 2020 - 14:09
  • Bild från Vårdöbrons ombyggnation. Foto: Nina Smeds, ÅRTV

Konsulttjänster för brobyggen kostar 953 000 euro

Landskapsregeringen beställer konsulttjänster för sammanlagt 953 000 euro för konstruktionen av en ny bro över Djurholmssund, och utbytet av bron över Långholmsströmmen, Kastörsbron och Askörsbron.

Konsulttjänsterna går i första hand ut på att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar gällande brokonstruktion och geoteknik.

Arbetet är en del av det så kallade broutbytesprojektet 2017-2027, där sju av landskapets broar ska bytas ut.
Sammanlagt 19 broar visade sig ha bärighetsproblem efter en genomgång som utfördes mellan 2012-2013.