Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 mars, 2021 - 11:39Uppdaterad: fredag, 26 mars, 2021 - 16:14
  • Elhybridfärjan som avbeställdes.

Konsortiet fortsätter hävda att LR begått avtalsbrott

Det så kallade konsortiet bestående av Finferries och Ansgar står fast vid att landskapsregeringen begick ett avtalsbrott när de sade upp avtalet om elhybridfärjan utan att lagtinget först hade fattat ett beslut om att inte bevilja pengar för färjelinjen.

Det framgår i den skrivelse konsortiet skickat till tingsrätten och som är ett svar på landskapsregeringens svaromål i frågan som kom i januari.

De yrkar på ersättning för kostnader som uppsägningen av avtalet orsakat, 519.000 euro och dessutom tio miljoner euro i utebliven vinst.

''I sitt svaromål lyfter LR fram den livliga politiska diskussionen som hela kortruttsprojektet – jämte avtalet – framkallade. Man tycks mena att den politiska diskussionen ska ha betydelse för om LR är bundet till det ingångna avtalet eller inte, men så är inte fallet. Politisk debatt ska särskiljas från privaträttsliga avtal. Det är inte möjligt för en avtalspart att ensidigt ändra på innehållet i ett ingånget avtal enligt vad som passar denne bäst vid respektive tidpunkt", skriver konsortiet. Det är enligt konsortiets uppfattning ostridigt att klämförslaget och därtill hörande åtgärdsuppmaning inte hade någon juridisk inverkan på det redan ingångna privaträttsliga avtalet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »