Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 2 april, 2024 - 11:15Uppdaterad: tisdag, 2 april, 2024 - 12:12

Konsortiet besvärar sig mot pengadeponering i elhybridmålet

Konsortiet bestående av Ansgar och Finlands Färjetrafik besvärar sig mot deponeringen av pengarna i det så kallade elhybridmålet.

De vill att Ålands förvaltningsdomstol ska upphäva Ämbetsverkets beslut om deponering i sin helhet, att landskapsregeringens ansökan om deponering ska förkastas i sin helhet och dessutom att Ämbetsverket ska ersätta konsortiets rättegångskostnader.  

I grunderna för besvären menar konsortiet bland annat att man inte vägrat ta emot de dryga 13 miljoner euro som det är frågan om, vilket landskapsregeringen menat i sin ansökan. Enligt konsortiet är man villiga att ta emot betalningen enligt hur domen föll i hovrätten. Konsortiet anser också att räntan fortsätter att löpa, något som landskapsregeringen menar att inte är fallet. Konsortiet menar att landskapsregeringen inte har laglig rätt att deponera pengarna och att landskapsregeringen försöker missbruka regleringen om deponering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »