Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 november, 2023 - 17:33Uppdaterad: torsdag, 9 november, 2023 - 19:40

Konsortiet anser att skadeståndet är lågt räknat – LR menar att de inte ska betala någonting alls

Är landskapsregeringen skyldig att betala skadestånd till Ansgar och Finferries – och i så fall hur mycket? Det ska Åbo hovrätt nu ställning till.  

Konsortiet kräver – precis så som tidigare – 10,5 miljoner euro i skadestånd för kostnader och utebliven vinst då de menar att landskapsregeringens gjort sig skyldig till avtalsbrott, något tingsrätten höll med om. Merparten av skadeståndet, drygt 10 miljon, består av den förlorade vinsten, det vill säga det som konsortiet skulle ha tjänat på den femton år långa avtalsperioden. Enligt dem är vinsten “försiktigt och konservativt räknad” med stora säkerhetsmarginaler. Vinsten kunde ha blivit flera miljoner större, framför de.  

Landskapsregeringens åsikt är den motsatta. De menar att det finns stora brister gällande underlaget till vinstkalkylerna och enligt deras expertutlåtande är den troliga vinsten flera miljoner mindre. Men även om landskapsregeringen har invändningar mot storleken på skadeståndet så är deras främsta ståndpunkt att landskapsregeringen inte är skyldig att betala något alls. Det här eftersom det finns en punkt i avtalet som möjliggör för landskapsregeringen att säga upp avtalet om lagtinget inte beviljar medel till färjetrafiken. Konsortiet, och även tingsrätten, anser att den punkten inte gick att använda på det sätt som skedde.  

– Landskapsregeringen sysslar med politik och försöker skapa ny juridik för att komma undan, sa konsortiets advokat Patrik Lindfors i rätten. 

Hovrättsförhandlingarna fortsätter nästa vecka.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »