Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 december, 2021 - 10:49Uppdaterad: fredag, 3 december, 2021 - 14:21

Kommunsammanslagningar snart på LR:s bord

Nästa vecka ska landskapsregeringen ta upp frågan om frivilliga kommunsammanslagningar med utgångspunkt i Lumparlands och Sottungas ansökningar att slå sig samman med andra kommuner.

Landskapsregeringen ska fatta beslut om utredningar överhuvud taget ska inledas och i vilka konstellationer de i så fall ska ske eftersom de tillfrågade kommunerna svarat lite olika. Om landskapsregeringen fattar beslut inleds utredningarna enligt den procedur som föreskrivs i kommunstrukturlagen. Till en början presenteras ett förslag på tjänstemannanivå till sammanslagningar på landskapets pleniföredragningar på torsdag. Närmare utredningar kring sammanslagningarna kör i gång när landskapsregeringen fattat beslut i saken. Den som ska utreda frågan är Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »