Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 25 september, 2023 - 11:05Uppdaterad: måndag, 25 september, 2023 - 12:52
  • Nio miljoner euro – så mycket ökade kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader under fjolåret. Arkivfoto.

Kommunernas verksamhetskostnader ökade med nio miljoner

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader år 2022 uppgick till 188 miljoner euro. Det är en ökning med 9,1 miljoner från 2021, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Verksamhetsintäkterna minskade med 0,1 miljoner till 37,4 miljoner euro. Sammantaget ledde detta till att verksamhetsbidraget ökade med 9,3 miljoner och slutade på minus 151 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 8,1 miljoner jämfört med 2021 och landskapsandelarna ökade med en miljon euro. 

Kommunernas samlade årsbidrag för verksamhetsåret 2022 minskade med 0,5 miljoner jämfört med 2021 och slutade på 13,4 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade från 2,5 miljoner 2021 till 1,4 miljoner euro år 2022. Kommunernas investeringar minskade med 2,1 miljoner och uppgick till 11,1 miljoner euro. 

Grundskolans utgifter är den största enskilda utgiftsposten för kommunerna. För 2022 gick 21 procent av kommunernas driftskostnader till grundskolan. Därefter följde barnomsorg i daghem och boendeservice för äldre med heldygnsomsorg med elva procent vardera. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »