Publicerad: torsdag, 18 april, 2019 - 14:40Uppdaterad: torsdag, 18 april, 2019 - 17:23
  • Christian Dreyer. Arkivfoto: Nina Eriksén.

Kommunerna lär överklaga LR:s beslut om landskapsandelar

Landskapsregeringen avslår 14 kommuners rättelseyrkan som gäller landskapsandelar och basbelopp för driften av grundskolan för år 2019. Kommunerna yrkade att landskapet skulle fatta ett nytt beslut, eftersom de anser att ersättningen för grundskolans del blir för låg.

-Landskapsandelarna täcker inte ens nettodriftskostnaderna för vår skola, säger Christian Dreyer, kommundirektör i Kumlinge.

Enligt Dreyer går de åländska kommunerna nu miste om närmare 3 miljoner euro på grund av landskapsregeringesn sätt att fastställa basbeloppen för grundskolan.

-Jag ska diskutera med de andra kommunerna, men det lutar åt att vi tillsammans överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Christian Dreyer.

Alla kommuner förutom Mariehamn och Föglö hade lämnat in rättelseyrkan i den här frågan, som nu alltså avslås. Landskapsregeringen anser att deras beslut fattats enligt gällande lag.