Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 december, 2010 - 08:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kommunala frågor<br>inget för skärgårdsnämnden

Skärgårdsnämnden är inte ett kommunalt organ som skall diskutera gemensamma kommunala frågor, utan nämnden är landskapsregeringens rådgivande organ i skärgårdsfrågor. Det har slagits tydligare fast i en ändring av skärgårdsnämndens reglemente. Samtidigt klargörs också att det i förta hand är tre ministrar som ansvarar för skärgårdsfrågorna, finansministern, näringsministern och trafikministern.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »