Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 5 juli, 2021 - 13:04Uppdaterad: måndag, 5 juli, 2021 - 14:06
  • Barbara Heinonens förordnande går ut vid årsskiftet. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Kommitté ska rekrytera ny stadsdirektör

En kommitté har tillsatts för att sköta rekryteringen av ny stadsdirektör i Mariehamn.

Det beslöt stadsstyrelsen under sitt sammanträde i förra veckan. Orsaken är att den nuvarande stadsdirektören Barbara Heinonens förordnande löper ut den 31 december i år. Kommittén ska komma med förslag till kandidat eller kandidater till stadsstyrelsen senast den 30 september 2021.

Som ordförande för rekryteringskommittén valdes Ingrid Zetterman (Lib). Till viceordförande väljs någon inom kommittén som består av Robert Söderdahl (Lib), Nina Fellman (S), Karl-Johan Fogelström (S), Peter Ekholm (HI), Bert Häggblom (Ob), Anna Holmström (C), Terese Åsgård (MSÅ) och Johan Ehn (MSÅ).

Stadsstyrelsen beslöt även att tiden för stadsdirektörförordnandet blir sju år. Utöver det här beslöt man att en annons om tjänsten skickas ut i början av augusti.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »