Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 december, 2016 - 08:24
  • För ett år sedan fastställde Ålands tingsrätt att kollegan till den förskingringsdömda bokföraren skulle betala 40 procent av skadeståndet till de drabbade företagarna. Hovrätten ser ingen anledning att ändra beslutet. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Kollega fortfarande ersättningsskyldig

Åbo hovrätt gör inga ändringar i tingsrättens dom vilket innebär att kollegan till kvinnan som förskingrade flera hundratusen euro från sina kunder för att finansiera sitt spelberoende fortfarande är ersättningsskyldig.

Eftersom den förskingringsdömda kvinnan och hennes kollega drev sin bokföringsbyrå som ett öppet bolag ansåg tingsrätten att kollegan var solidariskt betalningsansvarig, men man jämkade skadeståndet så hon ska betala 40 procent av det, drygt 214.000 euro. Kollegan överklagade och det gjorde också några av de drabbade företagen som tyckte att jämkningen inte borde ha gjorts. Men hovrätten ändrar alltså inte tingsrättens dom.

Kollegans ombud Lena Laitinen säger till lokaltidningarna att hon och hennes klient kommer be Högsta domstolen att pröva ärendet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »