Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 28 januari, 2021 - 05:57Uppdaterad: torsdag, 28 januari, 2021 - 13:41
  • Arkivbild från Kökar.

Kökars daghem blir familjedaghem

Skolnämnden på Kökar har beslutat att daghemmet Barnängen ska göras om till ett familjedaghem.

Skoldirektör Kerstin Lindholm säger att anledning är att behörighetskraven för personalen är lägre för ett familjedaghem än för ett vanligt daghem.

- På så sätt får vi en verksamhet som följer de behörighetskrav som finns i den nya barnomsorgs- och grundskolelagen, säger Kerstin Lindholm

Att man har så få barn inom barnomsorgen är också en anledning till att man väljer modellen med ett familjedaghem, till och med den sista juli.

Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) säger i en kommentar att en kommun fritt välja mellan familjedaghem, gruppfamiljedaghem eller vanliga daghem.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »