Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 mars, 2010 - 07:47Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Kökaravlopp läcker för mycket kväve

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet uppmanar Kökar kommun att lämna in en åtgärdsplan för reningen vid avloppsreningsverket i Karlby. Anledningen är att prover som togs under fjolåret visat på bristande rening och att utgående avloppsvatten innehållit höga halter av fosfor och kväve. Dessutom vill miljömyndigheten ha en karta över ledningsnät och pumpstationer, något som man frågatom i ett tidigare inspektionsprotokoll. Kommunen har nu tid på sig till den 20 maj att lämna in åtgärdsplan och karta till miljömyndigheten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »