Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 november, 2022 - 11:28Uppdaterad: onsdag, 30 november, 2022 - 12:37
  • Det uppges att det luktar ruttet i Karlby. Arkivbild.

Kökar vill ha vattenvård

Ett medborgarinitiativ har lämnats in till Kökar kommun där man vill att kommunen säkerställer att man får ta del av pengar som landskapet har för vattenvård.

I initiativet beskrivs hur de inre vikarna och sundena på Kökar mår. Att det luktar ruttet i centrala Karlby på grund av de allt mer övervuxna bottnarna och igenvuxna stränderna.

I motionen finns föreslaget att kommunen tittar på om det är möjligt med samarbete med Kökars samfällda föreningar för att åtgärda det gemensamma miljöproblemet.

I landskapets budgetförslag för nästa år finns Paf-medel för att värna om vårt vatten och initiativtagaren anser att Kökar ska ta kontakt med miljöminister Christian Wikström för att försäkra sig om att kommunen får ta del dessa medel.

Kommunstyrelsen beslutade att medborgarinitiativet ska utredas snarast och att kommundirektören sedan ska återkomma med en rapport om det kan förverkligas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »