Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 1 augusti, 2021 - 13:12Uppdaterad: söndag, 1 augusti, 2021 - 18:57

Kökar-projekt får verkställighetsförbud

Ålands förvaltningsdomstol har beslutat om verkställighetsförbud för energiprojektet Smart Energy Åland som Kökar kommun vill genomföra.

Beslutet från Ålands förvaltningsdomstol är daterat 15 juli och innebär att det överklagade beslutet inte får verkställas innan ärendet avgjorts med laga kraft. Förbudet innefattar inte temporära avtalsarrangemang under denna tid.

Det var Kökars kommunfullmäktigeledamot Thomas Dahlgrén (ÅLD) som lämnade in ett besvär och en begäran om verkställighetsförbud till förvaltningsdomstolen. Han anser bland annat att kallelsen till fullmäktigemötet den 19 maj inte gjorts på ett korrekt sätt eftersom den kom från fel person och för sent. Han anser också att åtminstone två fullmäktigeledamöter är jäviga i ärendet eftersom att ledamöterna skulle ha blivit involverade i projektet.

Förvaltningsdomstolen skriver att det är att föredra att verkställigheten sker på ett sådant sätt att kommunen garderar sig mot att beslutet eventuellt kan komma att upphävas till följd av besvär.

I sitt yttrande till förvaltningsdomstolen har kommunstyrelsen skrivit att ett verkställighetsförbud skulle drabba projektet och kommunen hårt, då varje månad som projektet försenas innebär förlorade stödpengar. Thomas Dahlgrén har i sitt besvär angivit att kommunen hamnar i en svår ekonomisk situation och belastas med betydande kostnader om projektet tillåts fortsätta enligt plan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »