Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 17 april, 2024 - 12:46
  • Delar av Kökars skola ska renoveras.

Kökar beviljas medel för skolrenovering

Kökar kommun har ansökt om stöd från landskapsregeringen för renoveringsinsatser i kommunens skolbyggnad.  

Landskapsregeringen antecknar kommunens anhållan för kännedom och reserverar medel i budgeten för 2025 på totalt 6 000 euro för projektet. 
Summan motsvarar 20 procent av de 30 000 euro som kommunen budgeterar för renoveringen. 

Landskapsregeringen betalar de beviljade medlen efter slutfört projekt och redovisade kostnader.  
Beslutet togs på enskild föredragning av vice lantrådet Annika Hambrudd (C). 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »