Publicerad: onsdag, 11 mars, 2020 - 15:23Uppdaterad: onsdag, 11 mars, 2020 - 15:33
  • Byggnadsnämnden i Mariehamn gav bygglov åt Knorring. Arkivfoto.

Knorring får bygglov

Restaurang F.P. von Knorring får bygglov för en ny bardisk på Ångbåtsbryggan.

Byggnadsnämnden i Mariehamn beviljade bygglovet på sitt senaste möte. Den nuvarande bardisken är i dåligt skick och ska bytas ut. Knorring får också lov att utvidga uteserveringen västerut på bryggan så att den blir 25 kvadratmeter större och rymmer 21 sittplatser mer än i dag.