Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 december, 2022 - 14:35Uppdaterad: tisdag, 6 december, 2022 - 14:35

Knappt fyra procent arbetslösa

I november var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 3,9 procent, jämfört med 4,9 procent i november ifjol, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

I november var det 595 personer som var arbetslösa arbetssökande. Jämfört med oktober är det tio personer färre.

För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 3,2 procent medan det var 4,7 procent för männen. I november var 1,4 procent av arbetskraften i sysselsättningsfrämjande åtgärder.

Sett till ålder var det relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 5,7 procent.

En regionvis jämförelse visar att arbetslöshetstalet i Mariehamn i november var 5,1 procent. På landsbygden var arbetslöshetstalet i november ca 3,3 procent, medan det i skärgården var 2,8 procent.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »