Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2024 - 06:18Uppdaterad: onsdag, 27 mars, 2024 - 07:21
  • Oasens består i huvudsak av institutionsvård. Genrebild.

Klienter inom institutionsvård på samma nivå ifjol

Antal klienter i institutionsvård för äldre var 100 i slutet av år 2023. Jämfört med 2022 var det en ökning med tre personer, det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Den övervägande delen av klienterna i institutionsvård för äldre, 57 procent, var kvinnor. De flesta klienterna är i åldersgruppen 85 år och äldre. Även personer under 65 år kan vara i institutionsvård. 

Klienterna i boendeservice var 343 per sista december 2023, vilket innebär en ökning med åtta klienter sedan 2022. Av dessa 343 klienter fanns 290 klienter i effektiverat serviceboende, det vill säga boendeservice med personal på natten. Av klienterna var 69 procent kvinnor. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »