Publicerad: onsdag, 1 juli, 2020 - 06:13Uppdaterad: onsdag, 1 juli, 2020 - 08:02
  • Arkivbild från ett vägarbete längs Ålandsvägen. Foto: Tua Åström.

Klartecken för bortforsling av tjärasfalt

Infrastrukturnämnden i Mariehamn har gett klartecken för att transportera bort den tjärasfalt som härstammar från ombyggnaden av Ålandsvägen.

Totalkostnaden beräknas uppgå till cirka 310.000 euro.
- Vi har fått veta av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet hur vi ska hantera det och gör som de vill. Vi vill reda upp gamla synder från 60-talet och vi tyckte inte att det lönar sig att gräva i det som varit utan vill gå vidare, säger ordförande Julia Birney (Lib).
Gunnar Granlund (OCÅ), understödd av Jill Fredrickson (OCÅ) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet till infrastrukturchefen med uppdrag att be stadsstyrelsen tillsätta en oberoende utredning. Förslaget röstades ner med siffrorna 2-6 och de lämnade in en skriftlig reservation mot beslutet.