Publicerad: onsdag, 13 januari, 2021 - 11:06Uppdaterad: onsdag, 13 januari, 2021 - 12:25

Klagomål på mc-polis avslogs

En person har lämnat in ett klagomål till landskapsregeringen om hur en motorcykelpolis har agerat, men landskapsregeringen har kommit fram till att polisen inte gjorde något fel.

Den klagande lämnade in en skrivelse där det framgår att personen blev skrämd av motorcykelpolisens agerande. Den klagande kom körande längs med Strandgatan i Mariehamn i september i fjol när en motorcykelpolis vinkade åt honom, men inte på det sättet som betyder stopp. Klaganden uppfattade denna handling från motorcykelpolisen som att han var ute efter att skrämmas så att klaganden skulle trampa gasen i botten och på så sätt utsätta klaganden för en trafikfara. Klaganden anser således att han blev otillbörligt utsatt för motorcykelpolisens skrämmande handling.
Polisen har lämnat in en utredning till landskapsregeringen och ingen av kårens tre motorcykelpoliser känner igen situationen och det finns inte heller något i ingripandestatistiken som beskriver händelsen. Lanskapsregeringen kom alltså fram till att de inte hittar något skäl att misstänka något lagstridigt i polisens agerande.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »