Publicerad: måndag, 12 augusti, 2019 - 15:39Uppdaterad: måndag, 12 augusti, 2019 - 17:15
  • Många lärare hade samlats för den årliga kickoffen på Alandica. Foto Tomas Tornefjell.
  • James Nottingham från Storbritannien föreläste. Foto Tomas Tornefjell

Kickoff för lärare hölls på Alandica

Hur ska man synliggöra lärandet i en skola för alla? Den frågan stod i centrum under dagens kickoff för lärare inom grundskolan, medis och landskapets skolor.

Dagen inleddes med en föreläsning med James Nottingham, som bland annat talade om hur man kan öka motivationen hos eleverna genom återkoppling. James Nottingham, som har lång erfarenhet av att arbeta som lärare och skolledare i Storbritannien, lyfte också fram elevens rätt att både lyckas och misslyckas med en uppgift. Han belyste också den viktiga skillnaden mellan self-efficacy, som handlar om individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation, och self-esteem, alltså vanligt självförtroende.

-Jag tycker att föreläsningen var den mest intressanta som vi fått ta del av under alla de år som det ordnats en kickoff för oss lärare. Det säger Jonas Eriksson som undervisar vid högstadiet i Godby.